Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Verslagen vergaderingen en presentaties 01-06-2010 Eerste bespreking met LBG (VVK niet aanwezig) 06-07-2010 Opstart bijeenkomst met VVK verslag aanwezig 28-08-2010 Dorpsschouw foto’s aanwezig 30-08-2010 Uitwisseling ervaringen schouw geen verslag? 14-09-2010 Voorbereidingen starbijeenkomst agenda + verslag 17-11-2010 Dop vergadering verslag 26-11-2010 Startbijeenkomst geen verslag 15-12-2010 Uitwerkingen startbijeenkomst resultaten geeltjes 19-01-2011 Samenvatting uitwerking startbijeenkomst agenda + verslag 10-02-2011 Woonvisie gemeente Wijchen geen verslag 16-02-2011 Dop vergadering agenda + verslag 03-03-2011 Woonvisie gemeente Wijchen geen verslag 16-03-2011 Dop vergadering agenda + verslag 19-04-2011 Klankbordbijeenkomst verslagen nog bundelen 17-05-2011 Dop vergadering verslag 19-05-2011 Thema bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen geen verslag 30-06-2011 Dop vergadering in het teken van presentatie 23-09-2011 Presentatie Dorpsontwikkelingsplan aanvang 20.30 uur Tussentijdse overleggen van werkgroepen zijn niet in agenda’s vastgelegd.