Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Bovenaan de wensenlijst van Balgoyenaren staan woningen voor ouderen en starters, maar ook herinrichting van het kerkplein en behoud van de kroeg. Op vrijdag 25 november maakten bewoners in dorpshuis 't Ballegoyke hun wensen kenbaar. De Balgoyenaren zijn zeer geïnteresseerd in de toekomst van hun dorp. Dat blijkt wel uit de opkomst. Zo'n 125 bewoners waren naar de bijeenkomst gekomen. En dat is veel op een bevolkingsaantal van 761. 'Ik had niet gerekend op zo'n grote toeloop', zegt Marianne Timmermans voorzitter van de dorpswerkgroep. Ze kijkt tevreden terug op de avond waarop bewoners in de toekomst keken en al hun wensen opschreven. Deze wensen komen in het dorpsontwikkelingsplan (DOP), het toekomstplan van Balgoy, waarmee de bewoners sinds een paar maanden bezig zijn. Dat gaat als basis dienen voor het beleid van de gemeente Wijchen . Woningen Opvallend vond Timmermans dat de plannen zo realistisch waren. 'Ze zijn uitvoerbaar.' Meer woningen voor ouderen en starters daarover was iedereen het eens. 'Als jongere moet je jarenlang ingeschreven staan, wil je kans maken op een huisje in Balgoy. Ook ouderen willen als ze kleiner gaan wonen in het dorp blijven, maar dat is lastig. Het aanbod is zeer beperkt.' Veiligheid Kinderen waren niet aanwezig, maar lieten hun wensen horen via tekeningen en filmopnames die Timmermans op de basisschool had gemaakt. Twintig kinderen kwamen aan het woord over hun dorp. Over de veiligheid zeiden sommigen dat ze bij gebrek aan fietspaden soms over de stoep fietsten als er een tractor aankwam. 'Dat gaf ons volwassenen te denken', zegt Timmermans. Andere kinderen gaven aan schommels te missen in het dorp. Café Andere ideeën voor de toekomst zijn de herinrichting van het kerkplein, een pinautomaat, wandel- en fietspaden en behoud van het café Van Haren. 'Je merkt dat de kroeg iedereen aan het hart gaat. De eigenaar is aan het afbouwen en is, uitzonderingen daar gelaten, alleen in het weekeinden open. Op een van de briefjes stond: 'Teun moet honderd worden'. Het is een lastige kwestie. We willen allemaal dat de kroeg openblijft, maar er moet wel iemand zijn die het wil overnemen. 'Alle wensen worden door de dorpswerkgroep verzameld, geordend en in een plan geschreven. Voor de zomervakantie denkt Timmermans het dorpsontwikkelingsplan aan de raad te kunnen presenteren. Daarna gaat een werkgroep aan de slag met de uitwerking van een aantal plannen. De gemeenteraad De raad neemt uiteindelijk het besluit of de plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Niet alle wensen kunnen in vervulling gaan. Er worden prioriteiten gesteld. Kleine plannen die weinig kosten en makkelijk zijn uit te voeren, krijgen voorrang. De wensen over woningbouw bijvoorbeeld worden meegenomen in de plannen voor de toekomst. Teun moet honderd worden