Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Stand van Zaken DOP Start: mei 2010 Dorpsbijeenkomst: 26 november 2010 Klankbordbijeenkomst: 19 april 2011 Bijeenkomst met leden Gemeenteraad en de kleine kernen met een dorpsplan: 19 mei  2011 Bijdrage aan de Woonvisie Wijchen februari / maart 2011 Presentatie dorpsplan:  23 september 2011 bij Teun 20.30 uur Kijk ook onder ‘verslagen en presentaties’ voor inhoudelijke toelichting en onder ‘contact’ wanneer u een persoonlijk antwoord wilt op uw vragen.