Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Presentatie Dorpsplan 23 september 2011 Het plan wordt op 23 september 2011 gepresenteerd  bij Teun. Vanaf 20.00 bent u welkom en om 20.30 uur start het programma. Het wordt informatieve én een gezellige avond! Kern van de visie: ‘Balgoij 2030, een levendig dorp waar het fijn is om te wonen. Zo zal er enige instroom zijn van elders via de woningen die de komende jaren te koop worden aangeboden. De inwoners kunnen blijven wonen als ze dat willen. Er komen namelijk enkele levensloopbestendige woningen bij en de regels om binnen de bestaande gebouwen woonruimte te creëren versoepelen. Particuliere initiatieven om o.a. ook ‘woonzorg’ binnen het dorp op poten te zetten omarmt de gemeente. Door deze geleidelijke groei kan de school in stand blijven en blijft er een actief verenigingsleven. De kleinschalige bedrijvigheid, de versterking van het groen en de cultuurhistorie en recreatie dragen bij aan het levendig houden van het dorp.