Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk In het najaar van 2011 is het dorpsplan voor Balgoij aan u gepresenteerd. Als u dit gemist heeft kunt u het plan nog steeds inzien op de website(http://www.balgoy.nl/DOP.pdf). Hierna is onderzocht hoeveel nieuwe woningen er de komende jaren nodig zijn om te voorzien in de behoefte binnen ons dorp. Hieruit is naar voren gekomen dat ongeveer 10 mensen de komende jaren een woning willen bouwen in Balgoij, als ze daartoe de mogelijkheden krijgen. Bouwen is echter niet zondermeer mogelijk. Zowel de gemeente als de provincie zijn zeer terughoudend met het toestaan van de bouw van nieuwe woningen in het zogenaamde landelijk gebied. Het dorp zit zoals dat in de volksmond heet “op slot”. Om dit ‘slot’ r af te krijgen zal een aantal juridische plannen aangepast moeten worden. Dit kan de gemeente niet alleen. Zij hebben de goedkeuring van de Provincie nodig om nieuwbouw in Balgoij mogelijk te maken. Dat de provincie en de gemeente meewerken aan de bouw van woningen op plaatsen waar het iemand wel goed uit komt, lijkt dan ook uitgesloten. Voorwaarde voor medewerking is dat er een goed onderbouwd plan op tafel ligt. Hierin moeten we duidelijk maken wat er nodig is om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. En belangrijker nog, waar er uitbreiding mogelijk gemaakt moet worden om ons dorp op de langere termijn aantrekkelijk te houden. Een plan dus waarin staat hoe wij denken dat het dorp zich de komende twintig jaar zich zou moeten kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft samen met de werkgroep wonen een plan hiervoor heel globaal uitgewerkt. Deze plannen zullen we op de inloopavond op 8 januari aan u voorleggen en met u bespreken.Hoe de plannen er uiteindelijk uit gaan zien en of ze ooit gerealiseerd zullen worden, hangt in hoge mate af van de behoefte aan bouwlocaties onder de inwoners en de vraag of deze voor een betaalbare prijs aan te bieden zijn. Maar gelukkig lijken er mogelijkheden om het dorp van het slot af te krijgen. Als we kunnen voldoen aan de randvoorwaarden dat we een door de inwoners gedragen visie op de ontwikkeling van ons dorp kunnen laten zien en we kunnen daarnaast de plannen financieel haalbaar maken zonder dat de gemeente er geld in moet stoppen, staat de deur op een kier. Of deze echt open gaat hangt af van de belangstelling die er is in ons om binnen deze voorwaarden te bouwen. Als deze belangstelling er is, zullen we nog een lange weg te gaan hebben voor we echt aan het bouwen zijn. Op 8 januari zullen we nader ingaan op welke stappen wij denken dat er gezet moeten worden en hoeveel tijd er minimaal nodig is voordat de schop de grond in kan. De gemeente Wijchen neemt burgerparticipatie serieus en binnen het gemeentebrede project zijn wij een proefproject. De keuze om met ‘wonen’ een pilot te doen is bijzonder en trekt ook de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken. Tot 8 januari 2013, vanaf 19.30 in het Ballegoyke;  ‘wonen’  gaat ons allemaal aan en niet alleen degenen die willen bouwen, dus wees erbij!