Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Het vergeten vliegveld van Keent. In het boek "het vergeten vliegveld van Keent" geschreven door dhr. Boeijen wordt het vliegveld beschreven wat in de voormalige gem Balgoy -Keent lag. ISBN: 90-74335-02-0 Het openingsprogramma van de vliegweek te Overasselt op zaterdag 15 juli 1933: 1.   Opening door de edelachtbare heer burgemeester van de       gemeente Overasselt. 2.   Erevlucht van de burgemeesters van Overasselt en       aangrenzende gemeenten per grote KLM-Fokkermachine. 3.   Vlucht voor de hoogbejaarden uit Overasselt en aangrenzende       gemeenten. 4.   Invitatievlucht per KLM van verschillende officials uit het Rijk       van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. 5.   Passagiersvluchten per KLM-Fokker. Voor de KLM komen       gedurende de vliegweek verschillende piloten, die regelmatig       op de internationale routes vliegen, alsmede een hele staf       boord- en grondmeccano's. 6.   Voorstellingsronde van de sport- en acrobatievliegers. 7.   Lesvluchtdemonstraties van de nationale Luchtvaart school. 8.   Esquadrillevliegen. 9.   Hogeschool der Kunstvlucht door Luitenant Asjes op Pander. 10. Toernooi doellanden voor alle deelnemers. 11. Estafette vliegen. 12. Stunt-acrobatievliege van Souffre op Tiger Moth 13. Ballon-solovlucht voor alle deelnemers. 14. Bombing the Baby 15. Luchtduel door Soesterbergse gevechtsvliegers 16. De D-trein in de lucht door Otto Peschke-Freusberg 17. De gepavoiseerde finale van alle deelnemers. De heer van der Paauwe van de KLM heeft de algehele leiding. Jac. Kleijboer is belast met de uitvoering van het programma. Door de directeur van de Luchtvaartdienst van het Ministerie van Waterstaat is bepaald , dat met oog op de uitgebreide demonstraties en het voortdurend af- en aanvliegen van de KLM-Fokker-passagiertoestellen, het starten en landen onder commando zal staan van Start-officier de heer S.J. de Nes, ex-Indiëvlieger. Op initiatief van de KLM en met medewerking van de desbetreffende burgemeesters wordt aan de vlucht voor hoogbejaarden deelgenomen door de heren: Frans van der Linden, Herpen, oud 94 jaar; J.van Kraay, oud- wethouder Velp, oud 88 jaar; wethouder L. Zeegers, Reek, oud 88 jaar;  W. van Goor, Grave, oud 82 jaar; A. van Dinther, Escharen, oud 81 jaar, P. Cornelissen, Overasselt, oud 92 jaar en het echtpaar H. de Haan te Wijchen. De afgevaardigden van de gemeente Nijmegen, Heumen, Linden en Gassel zijn niet bekend. Alhoewel het in het voornemen ligt van de KLM aan bovengenoemde vlucht alleen oude heren te laten deelnemen, heeft de KLM voor het echtpaar de Haan uit Wijchen een uitzondering gemaakt. De burgemeester van Wijchen brengt namelijk het verzoek over, of het niet mogelijk is ook de echtgenote van de oudste ingezetene uit zijn gemeente te laten vliegen en wel omdat de oude heer De Haan slechts wil vliegen, indien de KLM ook zijn vrouw de tocht wil laten meemaken. aan dit verzoek wordt gaarne voldaan en aldus kunnen de heer en mevrouw de Haan, resp. 87 en 82 jaar oud, hun gezamenlijke levensweg ook in de lucht vervolgen. de KLM vestigt hiermee een eigenaardig record, namelijk het vliegen van het oudste echtpaar. Direct bij het vliegveld ligt een parkeerterrein van 6 ha. Bijzondere maatregelen zijn genomen om te bevorderen, dat de auto's motoren, bussen en rijwielen gemakkelijk geparkeerd kunnen worden. Vanaf Nederasselt naar het terrein is eenrichtingsverkeer voorgeschreven en dichtbij het vliegveld links en rechts van de weg kunnen enkele duizenden vervoermiddelen zeer gemakkelijk worden geparkeerd. Taxi's en bussen kunnen de passagiers vrijwel op het vliegveld afzetten. Ook voor de terugweg wordt het verkeer via een eenrichtingsroute gelid, namelijk vis de Rk kerk te Balgoy, terug naar de grote straatweg Nijmegen-Grave, alwaar te Lunen zich het verkeer in twee richtingen kan splitsen. Onder leiding van de burgemeester van Overasselt komt een legertje politiemannen in actie. De politie van de gemeente Overasselt krijgt de medewerking van de gemeente Grave, Reek en Wijchen. Er is ten behoeve van de vliegweek ook een extra versterking ter beschikking gesteld van marechaussee en rijksveldwacht. In totaal zullen 26 politiemensen het verkeer regelen en op verschillende punten, ook op het vliegveld, voor de orde zorg dragen.