. Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Balgoy, un durpke an de Moas Update: 26-3-2014 Nieuws Van Balgoy is al sprake in een oude oorkonde van 1172, waarin een ruzie over de zeggenschap over de streek waarin Balgoy lag tussen de bisschop van Utrecht en de heren van Cuijk wordt beslecht. Utrecht krijgt de "pagus Balgoie" in handen. (in de vroege middeleeuwen wordt met pagus een gebied van geringe omvang bestuurlijk aangeduid). Treffender naam had men overigens aan dit gebiedje niet kunnen geven. Balgoy is samengesteld uit balg, wat slaat op drassige gronden, en ooi: streek in de bocht van een rivier. Balgoyse ommetjes Foto’s Ommetjes Balgoy Ommetjes power point Landschapswandeling Balgoy Minister Plasterk in Balgoy Inloopavond Maasheggen Toelichting bestemmingsplan 1 april a.s.